Boken om och av Ulf Olsson

Boken berättar om Ulf Olsson, dömd för två mord, hans liv och syn på rättsprocessen mot honom.

Peter Althin har skrivit ett förord till boken.

Boken är författad av Ulf Olssons kusin, Nina Ohlsson (pseudonym), och är enkelt och rakt berättad. Illustrerad av Ulf Olsson.

Från baksidan

MEDIERNA SLET OCH REV i Ulf och hans privatliv, och han utmålades som en galen enstöring, djurplågare och kvinnomisshandlare. Inget positivt kom fram. Vem vill riskera sitt anseende genom att bli sammankopplad med en i media redan dömd mördare? Flera som kände Ulf väl, fläckfria och ärliga samhällsmedborgare, valde att inte uttala sig. Andra som ändå trädde fram ratades av media när deras bild inte stämde in på gärningsmannaprofilen.

DEN BILD SOM nådde allmänheten blev därför ensidigt negativ. Eftersom Ulf var helt isolerad, och inte hade tillgång till teve, radio eller tidningar, har han tidigare inte kunnat bemöta det som skrevs. I boken Utan rättssäkerhet får han lägga fram sin syn på vad som hänt honom.

DET HEMSKA BROTTET mot en liten flicka från Hörby lever kvar i allas minne. Med en DNA-träff och polisens starka vilja att klara upp fallet var Ulf i praktiken dömd på förhand – trots att motiv och bevis för kidnappning och mord helt saknas. Medias negativa bild och det bristfälliga försvaret underlättade en fällande dom.

ÅKLAGAREN ANSER FALLET avslutat och att Ulf ensam utfört brotten. Men fakta i utredningen pekar på att flera varit delaktiga. Att Ulf kan ha blivit oskyldigt dömd är allvarligt. Värre är att de som kidnappat och mördat då går fria.