Björkön är en liten by i de stora mossmarkerna mellan Skåne och Småland. Människorna här är ärliga och arbetsamma. De gör inte mycket väsen av sig, och inte många har intresserat sig för att skildra deras öden.

Stinsens trädgård är en fristående fortsättning på Skomakarens söner. Hur skall det går för Björkön och bröderna? Kriget går mot sitt slut och Eriks bäste vän, flyktingen Henry, förbereder sig på att återvända till ett fritt Norge. Rune, bokens jag, känner fortfarande trygghet i familjen och i byn. Men han förstår att det är ett tillstånd som inte varar för evigt. Freden är efterlängtad men kan komma att hota byns tillvaro.

Rune söker sig ut och vinner nya tankar och världar. Han testar gränser och lär känna nya människor. Verklig vänskap och kamratskap möter honom men också svek.

Stinsens trädgård ligger mellan hemmet och järnvägen, en prydnad för samhället och en skylt mot tågresenärerna. Dess grönska, blomsterprakt och fruktträd lockar. Det är förbjuden frukt och byns barn är inte välkomna, vilket gör trädgården oemotståndlig.

Artur Strid skildrar ömsint brytningstiden på 1940-talet mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle, mellan klassamhälle och demokrati och mellan gammaldags fromhet och fritänkeri.

Om författaren

Artur Strid, född 1937, växte upp i Hökön, ett litet samhälle i Norra Skåne nära gränsen till Småland. Efter studentexamen i Älmhult blev det studier i Lund och så småningom en fil. mag. i svenska och historia. Han har sedan verkat som lärare i Älmhult och Osby. Senare även studierektor och rektor i Osby.

Artur Strid är engagerad i hembygdsrörelsen genom Skånes hembygdsförbund och har medverkat i dess årsböcker. Har var redaktör för En bok om Loshult.

Han ser sig gärna som en folkbildare och är en uppskattad föreläsare i skönlitterära och historiska sammanhang med bland annat Harry Martinson och Lars Wivallius på programmet. Erhöll 2004 kulturpriset i Osby kommun.