Björkön är en liten by i de stora mossmarkerna mellan Skåne och Småland. Människorna här är ärliga och arbetsamma. De gör inte mycket väsen av sig, och inte många har intresserat sig för att skildra deras öden.

I Skomakarens söner får vi följa en pojkes uppväxt fram till första klass i skolan. Genom hans ögon får vi uppleva familjen och umgängeskretsen. Efter hand vidgas världen. Det mesta i Björkön kretsar kring torvindustrin som blomstrar under andra världskriget. Radio och tidningar berättar om hemskheter ute i världen. Även Björkön påverkas. Barnens lekar handlar om kriget, och flyktingar från många länder kommer till den lilla byn för att arbeta.

Pojken känner sig trygg och lycklig. Lycklig av att ha en mor, en far, en storebror och ett hus att bo i. Känslan av lycka överväldigar honom ofta, men ibland kommer oron för den stora svarta bilen.

När han sedan upptäcker världen finner han fattigdom och ond bråd död. Och alla människor är inte lika mycket värda.

Artur Strid skildrar ömsint brytningstiden på 1940-talet mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle, mellan klassamhälle och demokrati och mellan gammaldags fromhet och fritänkeri.

Om författaren

Artur Strid, född 1937, växte upp i Hökön, ett litet samhälle i Norra Skåne nära gränsen till Småland. Efter studentexamen i Älmhult blev det studier i Lund och så småningom en fil. mag. i svenska och historia. Han har sedan verkat som lärare i Älmhult och Osby. Senare även studierektor och rektor i Osby.

Artur Strid är engagerad i hembygdsrörelsen genom Skånes hembygdsförbund och har medverkat i dess årsböcker. Har var redaktör för En bok om Loshult.

Han ser sig gärna som en folkbildare och är en uppskattad föreläsare i skönlitterära och historiska sammanhang med bland annat Harry Martinson och Lars Wivallius på programmet. Erhöll 2004 kulturpriset i Osby kommun.