En inspirationsbok

På väg – res, skriv och fotografera är en vägledning fylld av lust och glädje. Den väcker passionen och själv­för­troendet när vi skriver. Den bejakar nyfikenheten när vi utforskar städer och erövrar landskap. Den utvecklar seendet när vi fotograferar.

Tomas Polvall har gjort reportage från Japan, Indien, Australien, Egypten, Mexiko, Guatemala, USA och de flesta änder i Europa. Han har utgivit en handfull böcker, varav några översatts.

Under de senaste åren har han varit en flitigt anlitad före­läsare på gymnasier, folkhögskolor, universitet och företag.

I På väg har han samlat sina erfarenheter som journalist, fotograf och föreläsare. www.polvall.com

På väg är helt enkelt en glad, open minded, mysig, i bästa mening pedagogisk och mycket kreativ bok – den känns som ett lustfyllt kärleksarbete och jag blir också sugen och tar boken i sommaren ut.” Elisabet Norin, Kristianstadsbladet