Cina Holmberg berättar rakt och enkelt om hur hon 16 år gammal blev bortförd från Ungern till Auschwitz tillsammans med sina föräldrar och andra släktingar. Hon var den enda som överlevde. Efter en tid i arbetsläger blev hon dramatiskt räddad i krigets allra sista skede av Svenska Röda Korsets vita bussar.

I mer än tio år har hon varit ute på skolor och berättat om sitt liv. Hennes bok kom ut 2003 och har använts av många skolor i undervisningen om andra världskriget. Nu finns den i engelsk översättning.