Björkön är en liten by i de stora mossmarkerna mellan Skåne och Småland. Människorna här är ärliga och arbetsamma. De gör inte mycket väsen av sig, och inte många har intresserat sig för att skildra deras öden.

Kunskapens träd är en fristående fortsättning på Skomakarens söner och Stinsens trädgård. Tiden är tidigt femtiotal, några viktiga år för bokens huvudperson, Sven-Rune. Han får mogna från gosse till nästan man. Realskolan i Äsphult blir en viktig plats, nästan lika viktig som hemmet. Spänningarna mellan köping och landsbygd, studier och arbete, boklig bildning och folklig visdom blir stora. De skär rakt igenom familjer och släkter. Brodern Hans-Erik var född några år för tidigt och fick av ekonomiska skäl inte börja i realskolan.

Kunskapens träd, realskolan i Äsphult, lär ut gamla och nya, onyttiga och nyttiga saker. Både lärare och kamrater bidrager. Av frukterna från kunskapens träd är många ljuvliga och välsmakande, andra är bittra och sura.

Artur Strid skildrar ömsint brytningstiden på 1940-talet mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle, mellan klassamhälle och demokrati och mellan gammaldags fromhet och fritänkeri.

Om författaren

Artur Strid, född 1937, växte upp i Hökön, ett litet samhälle i Norra Skåne nära gränsen till Småland. Efter studentexamen i Älmhult blev det studier i Lund och så småningom en fil. mag. i svenska och historia. Han har sedan verkat som lärare i Älmhult och Osby. Senare även studierektor och rektor i Osby.

Artur Strid är engagerad i hembygdsrörelsen genom Skånes hembygdsförbund och har medverkat i dess årsböcker. Har var redaktör för En bok om Loshult.

Han ser sig gärna som en folkbildare och är en uppskattad föreläsare i skönlitterära och historiska sammanhang med bland annat Harry Martinson och Lars Wivallius på programmet. Erhöll 2004 kulturpriset i Osby kommun.