Läs spännande och fascinerande berättelser – intressanta för både gammal och ung. Sägnerna är alla knutna till platser i Göinge. Från Jättegäddan i Kraxa­sjö i väster till Svartkonstskolan i Björkhult i öster, från Örsjöns korpar i norr till trollen i Göingeholm i söder. På det sättet blir boken en resa till spännande utflyktsmål i Göinge. Det blir samtidigt en resa bakåt i tiden till vardagslivet i det gamla allmoge­samhället.

Möt modiga pigor, grymma herremän, frimurare, kloka, märkvärdiga präster, fattiga torpare. Här härjar krig och ond bråd död, pest och sjukdomar. Men här finns också drömmen om att en gång få det bättre och finna silverskatten.

Per Gustavsson, bosatt i Göinge, har i 20 års tid berättat sagor och sägner i hela Sverige och uppträder ofta som den legendariske berättaren Mickel i Långhult. Han har skrivit ett 25-tal böcker med berättelser, om seder och bruk och muntligt berättande.