Allt fler dialektord försvinner ur det levande ordförrådet och blir verbala antikviteter som få begriper innebörden av.

Men dialekterna är viktiga kulturbärare – inte bara intressanta för språkforskare. De speglar folklig kultur och folkligt tänkande. De ger en bild av vardagsliv och fest, och av folktro. När ett ord försvinner, och blir obegripligt, går en bit gammal kultur förlorad.

Innebörden i många av de ord som presenteras här har skiftat från trakt till trakt, likaså uttalet. En del ord har haft en begränsad spridning, andra har varit allmänt förekommande.

En viktig källa till urvalet i denna bok har varit de läsarkontakter författaren fått sina krönikor i tidningen Norra Skåne.