Snapphanarna är mytomspunna och beskrivs ofta ett slags skånska gerillakrigare under 1600-talet. Var de frihetskämpar eller simpla rövare? Hur gick det till när Östdanmark – Skåne, Blekinge och Halland – blev svenskt?

Egentligen började det vi idag kallar snapphanar som friskyttekårer organiserade av den danska armén för att försvara sig mot svenska härjningar. Senare- under försöken att bli danskar igen- fick snapphanarna till en början stöd av bondebefolkningen, men när Sverige fått fastare grepp om de tidigare danska provinserna förändrades synen. Kampen blev alltmer desperat och till sist sågs de som en värre plåga än de svenska soldaterna.

För att förstå det som hände beskriver Kim Hazelius även hur människor levde under snapphanetiden – hur de bodde, vad de åt, vad de levde av – men också hur de såg på nationaliteten. Kunskaper om de historiska händelserna är nödvändiga för att förstå vår nutid – det gäller såväl vår egen region som andra länder.